درباره qdarabi

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
qdarabi تاکنون 6 مطلب را ایجاد کرده است.

تعمیر اسپکتوفتومتر

2018-11-30T12:42:19+00:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis. Etiam non orci quis dolor cons.

تعمیر اسپکتوفتومتر2018-11-30T12:42:19+00:00

تعمیر سانتریفیوژها

2018-11-30T13:15:41+00:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis. Etiam non orci quis dolor cons.

تعمیر سانتریفیوژها2018-11-30T13:15:41+00:00

تعمیر ترازو رطوبت سنجی

2018-11-30T13:47:18+00:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis. Etiam non orci quis dolor cons.

تعمیر ترازو رطوبت سنجی2018-11-30T13:47:18+00:00

فروش سانتریفیوژها

2018-11-30T15:41:42+00:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis. Etiam non orci quis dolor cons.

فروش سانتریفیوژها2018-11-30T15:41:42+00:00

خدمات تجهیز ازمایشگاهی

2018-11-30T15:48:15+00:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eget mollis leo. In ultricies sit amet justo ac tincidunt. Integer volutpat enim non velit pellentesque, a placerat dolor ullamcorper. Phasellus ac dolor velit. Nam molestie turpis sit amet diam lobortis sagittis. Etiam non orci quis dolor cons.

خدمات تجهیز ازمایشگاهی2018-11-30T15:48:15+00:00

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ها

یکی از موارد بسیار مهم در تجهیزات ازمایشگاه ها خدمات این دستگاه ها می باشد.این شرکت کلیه خدمات تجهیزات ازمایشگاه ها را اراییه می دهید. اعم از تعمیرات کلیه تجهیزات ازمایشگاه ها و غیره.

اطلاعات تماس

تهران خیابان جمالزاده

تلفن: ۸۸۲۷۲۹۵۱

تلفن همراه: 09122451026

فکس: 88272951

وبسایت: labequipmentrepair.ir