خدمات تجهیز ازمایشگاهی

تعمیر دستگاه های ازمایشگاه ها  عمومی و صنعتی و دانشگاهی و پزشکی و ……..

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ها  عمومی ،شامل تعمیر کلیه تجهیز

ازمایشگاه ها ی کشور.

تعمیر قطعه انواع تجهیز ازمایشگاه ها.

تعمیر قطعه مکانیکی و الکترونیکی تجهیز ازمایشگاه ها.

تعمیر مکانیک تجهیز ازمایشگاه هاکلیه قطعات غیر الکترونیکی اعم

از قدیمی و جدید.

تعمیر الکترونیکی  تجهیز ازمایشگاه ها کلیه قطعات غیر مکانیکی.

تعمیر دستگاههای ازمایشگاه ها همراه با گارانتی تعمیر به مدت

سه ماه از تاریخ تعمیر.

و همچنین خدمات تعمیر دستگاههای ازمایشگاه ها به مدت ده سال .

در صورت نیاز مراکز به گواهی کالیبراسیون پس از تعمیر این شرکت کلیه

تجهیز ازمایشگاه ها را جهت دریافت گواهی از مراکز دارای صلاحیت

اداره استاندارد اقدام می نماید.

به عنوان نمونه تعدادی از تجهیز قابل تعمیر در این مجموعه اعلام می دارد.

تعمیر اسپکتروفتومترها و تعمیر سانتریفیوژها و تعمیر ترازو رطوبت سنجی و تعمیر دستگاه

استریل و تعمیر رفراکتومترهای چشمی و دیجیتال و انالوگ.

تعمیر ترازو انالیتیکال ازمایشگاه ها و تعمیر لودسل.

تعمیردستگاه های ازمایشگاه ها دانشگاهی و تعمیر دستگاههای ازمایشگاه فوق تخصصی.

تعمیر دستگاه های ازمایشگاه ها با ایرادات کلی و تعمیر دستگاه ازمایشگاه ها با ایرادات کم.

تعمیر دستگاه های ازمایشگاه ها  و رفع ایراد قسمت های نمایشگر و تعمیر

دستگاههای ازمایشگاه ها بخش دمایی و تعمیر دستگاههای ازمایشگاه بخش الکترونیک و تعمیر

تجهیز ازمایشگاه بخش کنترلی و تعمیر لوازم ازمایشگاه ها فرسوده.

خدمات کلیه تجهیز ازمایشگاه ها در زمان کوتاه با حداقل هزینه همراه با گواهی

کالیبراسیون و گواهی گارانتی تعمیر.

تعمیر دستگاه ها ازمایشگاه ها در هر بخش زیر نظر اساتید با تجربه و دوره دیده انجام

می گیرد لازم به ذکر است با توجه به موجود بودن کلیه قطعات که طی سالها

توسط این مجموعه وارد شده است بدون محدودیتی این مجموعه را قادر ساخته،

تا قدیمی ترین تا جدیدترین تجهیز ازمایشگاه ها را تعمیر نماید.

 

 

 

 

2019-04-12T15:01:57+00:00

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ها

یکی از موارد بسیار مهم در تجهیزات ازمایشگاه ها خدمات این دستگاه ها می باشد.این شرکت کلیه خدمات تجهیزات ازمایشگاه ها را اراییه می دهید. اعم از تعمیرات کلیه تجهیزات ازمایشگاه ها و غیره.

اطلاعات تماس

تهران خیابان جمالزاده

تلفن: ۸۸۲۷۲۹۵۱

تلفن همراه: 09122451026

فکس: 88272951

وبسایت: labequipmentrepair.ir