تعمیر سانتریفیوژها

تعمیر سانتریفیوژهای جنرال و تخصصی در انواع مختلف با وجود موجو بودن کلیه قطعات،

قدیمی و جدید .

تعمیر سانتریفیوژها در دو ناحیه،تعمیر سانتریفیوژها و تعمیر بردهای الکترونیک که شامل:

تعمیر برد پاور یا منبع تغذیه سانتریفیوژها و یا برد اصلی برنامه دستگاه.

تعمیر بخش مکانیک سانتریفیوژها که این نیز بخش مهمی در این نوع دستگاه ازمایشگاه،

می باشد شامل تعمیر موتور چه قدیمی و یا جدید که به صورت ذغالی و براشلس ،

می باشد.

تعمیر قفل درب سانتریفیوژها اعم از قدیمی و جدید.

تعمیر جک درب بالابر سانتریفیوژها و تعمیر تاکومتر و یا قطعه اندازه گیری سرعت ،

تعمیر یخچال سانتریفیوژها در انواع دما خیلی منفی.

تعمیر سانتریفیوژهای صنعتی شامل سانتریفیوزهای دما مثبت و دمای منفی.

تعمیر قطعات سانتریفیوژهای تحقیقاتی دور بالا و یخچال دار.
تعمیر سانتریفیوژهای دانشگاهی و تعمیر سانتریفیوژهای فرسوده و بازسازی انها

مربوط به ازمایشگاه ها ی پاتولوژی و بیمارستانی.

شایان ذکر است کلیه تعمیرات انواع این سانتریفیوژها زیر نظر متخصصین تحصیل

کرده در این رشته انجام می گردد.

گارانتی تعمیر نیز در این مرکز طبق قانون مهندسی پزشکی اعمال می گردد و پس

از تعمیر تجهیز به مدت سه ماه اعمال می گردد.

در صورت نیاز مراکز به کالیبراسیون ، پس از تعمیر سانتریفیوژها به مراکز کالیبراسیون

اداره استاندارد اعلام تا جهت اخذ گواهی معتبر اقدام شود.

تعمیر سانتریفیوژها در انواع میکرو و ماکرو با انواع روتور و فالکون و قطعات مربوطه انجام

می گردد.

تعمیر و یا تعویض پایه موتور جهت جلوگیری از ان بالانس شدن سانتریفیوژها در این مرکز

انجام می گردد و تعویض شفت سانتریفیوژها که از الیاژی خاص است توسط ما

انجام می گیرد.

تعمیر سانتریفیوژها از دور ۴۰۰۰ دور تا به ۳۰۰۰۰ دور انجام می گردد.

ما بر ان هستیم بهترین خدمات تجهیز ازمایشگاه ها را ارایه نماییم.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید.

2018-11-30T13:15:41+00:00

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ها

یکی از موارد بسیار مهم در تجهیزات ازمایشگاه ها خدمات این دستگاه ها می باشد.این شرکت کلیه خدمات تجهیزات ازمایشگاه ها را اراییه می دهید. اعم از تعمیرات کلیه تجهیزات ازمایشگاه ها و غیره.

اطلاعات تماس

تهران خیابان جمالزاده

تلفن: ۸۸۲۷۲۹۵۱

تلفن همراه: 09122451026

فکس: 88272951

وبسایت: labequipmentrepair.ir